Guest post Geert Sinnesael: Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen

Guest post Geert Sinnesael: Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen

Geert Sinnesael, director van Deloitte Fiduciaire schreef voor ons een guest post over de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen.Vanaf aanslagjaar 2016 (boekjaren afsluitend op 31/12/15) kunnen kleine vennootschappen en natuurlijke personen die voldoen aan bepaalde criteria, een beroep doen op de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen agile product development.

Geert Sinnesael, accountant: “Het gaat over een reeks ‘digitale investeringen’ die voortaan kunnen genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%.” Deze investeringen kunnen we opsplitsen in een tweetal categorieën.

Ten eerste zijn er de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen. “Het gaat hier over investeringen in systemen (software of apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken. Daarnaast vallen investeringen in systemen voor elektronische facturatie, handtekening of archivering hieronder”, licht Geert toe.

Ten tweede vallen ook investeringen in systemen die dienen voor beveiliging van informatie- en communicatietechnologie (ICT) onder deze maatregelen. Geert: “Afluisterschandalen, phishingpraktijken en geavanceerde hacking tonen aan hoe belangrijk het is om aandacht te schenken aan cyber-security. De regering voorziet hier in een investeringsaftrek voor systemen (software of apparatuur) die de beveiliging van informatie, netwerken en ICT installaties waarborgen; monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT en systemen die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken.”

Bovendien komen ook kosten voor softwareontwikkeling, die mee worden afgeschreven met de desbetreffende investeringen, in aanmerking, licht Geert toe. Verder geldt een aftrek voor investeringen in systemen die de interfacing van de hierboven toegelichte systemen van de onderneming, of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, met inbegrip van de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s.

Reageer

Uw e-mail adres zal niet gepubliceerd worden. Velden met ( * ) zijn verplicht.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>